Evaluering av Lisensordningen – KMX’s tilsvar til NMF

Kjære medlemmer i KMX,

Vi får mange henvendelser gjennom året fra både NMF og NIF, og ikke alle er like relevante for alle, men nedenfor vil vi dele et tilsvar vi har sendt til NMF angående høring om lisensordningen. Vi vet at flere er til dels frustrerte og litt forvirret om hva som gjelder til enhver tid, og vi har i hvert fall forsøkt å få dette frem for NMF slik at de kanskje kan se på hva som kan gjøres, så her er hva vi sendte til dem:

HØRINGSSVAR OM «EVALUERING AV LISENSORDNING 2020»

Vi viser til høring om lisensordningen for 2020 og «Kom – og – prøv – lisens», som vi ble kjent med  først  27. august 2020 , med høringsfrist 6. september 2020.

Innledning om høringsforslaget

NMF ber om tilbakemelding på Lisensordningen for 2020 med innspill på lisensmatrisen, herunder:

 • Positive ting som fungerer og som bør videreføres.
 • Hva som ikke har fungert, hvorfor dere ikke synes det fungerer og konkrete forslag på endringer på det området.
 • Om noe bør legges til i matrisen og da med en forklaring på hvorfor.

Vi forstår også at NMF ønsker innspill på at «Kom – og – Prøv – lisens en» er utvidet fra 2 måneder til 3 måneder.

Generell tilbakemelding på prosessen:

 1. Fra Karmøy Motocrossklubb ble kjent med høringen og fram til høringsfristen er det 9 dager. Dette er alt for kort frist til at vi som klubb kan få gjort egne analyser i medlemsutvikling og innhente erfaringer og synspunkter fra våre tillitsvalgte.
 2. Lisenssystemet er «hjertet» i de økonomiske betingelsene til våre medlemmer, og påvirker i høy grad vår klubbs muligheter til å rekruttere nye medlemmer. Lisensordningen påvirker også derfor i høy grad vår klubbs økonomi. Derfor burde forbundet gjøre kjent hvordan utviklingen i lisensierte utøvere har vært de siste par årene på landsnivå, slik at vi kan få et bedre bilde av situasjonen.
 3. Lisenssystemet er tett knyttet til prosessene for å registrere nye medlemmer og lisenser. Slik det er nå – må barn, ungdom og voksne, som kun ønsker å prøve våre idretter både registrere seg som medlem i et system og registrere seg som lisensinnehaver i et annet system. Dette er altfor tungvint og skaper barrierer for å rekruttere nye utøvere og medlemmer. I tillegg påfører det klubben administrativt arbeid med å vedlikeholde medlemsregisteret for medlemmer som egentlig ikke ønsker å være medlem. Vi er ikke kjent med at andre idretter har tilsvarende tungvinte og kostbare prosesser bare for «å prøve» en idrett.
 4. Alt dette tilsier at det krever en helt annen tilnærming til evalueringen av lisensordningen enn «bare» å spørre etter erfaringer med et par ukers frist.

Konkret til tilbakemelding på lisensordningen:

 1. Dagslisens MÅ innføres igjen!
 2. «Kom – og – prøv» lisens på 2 (3) måneder, hvor det ikke er mulig å forlenge lisensen, presser nye utøvere til å gjøre et valg om de skal gå «all in» med full nasjonal lisens, eller «all out». 
 3. Lisensordningen har ikke noe lisensalternativ til «mosjonister» som kun ønsker å benytte f.eks. motocross som «sekundæridrett» eller bare som «rekreasjonsaktivitet» når «sola skinner» og når de har tid og lyst til å tilbringe en aktivitetsdag på motorsportbanen. Vi oppfordrer NMF til å gjøre en sammenligning med skateboard eller freestyle i halfpipe – parken i et alpinanlegg. Her kan mosjonister og «rekreasjonsutøvere» løse et heiskort og utøve risikoidrett akkurat når de har tid og anledning. Dagslisens kan være et alternativ, eller en såkalt «klubblisens» som tilbys både i Danmark og Sverige. Dette er en rimelig treningslisens.
 4. Prisøkningen for ungdomslisenser må reverseres. Siste års betydelige prisøkning har ikke akkurat hjulpet klubbene til å rekruttere og beholde ungdommer mellom 13 og 19 år.
 5. Ordningen med obligatorisk medlemskap for foresatte for utøvere under 16 år bør avvikles. Dette skaper en kostnadsbarriere og unødvendig belastning på familieøkonomien.
 6. Lisens tilpasset «rekrutteringsdager», såkalt «Fun – lisens» er for byråkratisk med søknad til NMF. Dette bør forenkles og aldersbegrensningen må bortfalle.
 7. Barnelisens bør vurderes avviklet. Hvis målet er å skape et idrettstilbud med lave kostnader til barn, bør NMF vurdere om NIF – barneforsikring gir tilstrekkelig dekning ved skade.
 8. Forsikringsvilkårene knyttet til de ulike lisenser bør gjøres kjent og lett tilgjengelig. Det er vesentlig for våre utøvere at de kan få kunnskap om dekningsvilkårene slik at de kan vurdere å anskaffe egen tilleggsforsikring.
 9. Alle nasjonale lisenser bør automatiske inneholde treningslisens for andre motorsportidretter. F.eks. en enduroutøver vil kunne ha god nytte av å delta både på motocrosstrening og trialtrening. I tillegg vil en tverridrettslig treningslisens gi større interesse for å utøve flere idretter samtidig eller som «rekreasjonsaktivitet».

Karmøy Motocrossklubb vil minne NMF- ledelsen om at forbundstingets langtidsplan (IPD) med visjonen «Motorsportglede til folket» gjelder fortsatt. Langtidsplanen har klare rekrutteringsmål og mål om medlemstilfredshet. Lisensordning er et vesentlig virkemiddel for å oppnå disse målene.

Vennlig hilsen

Espen S. Westre

Styreleder, Karmøy Motocrossklubb

Posted in Ukategorisert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.