Innkalling Årsmøte.

Innkalling til årsmøte i Karmøy Motocrossklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Karmøy Motocrossklubb.

Årsmøtet avholdes 30-3-22 kl 19.00 på Trial huset.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16-3-2022 til formann@karmoymx.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre nettsider karmoymx.com samt vår Facebook side.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Karmøy motocrossklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Karmøy Motocrossklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

KMX Styre.

Info fra valgkomite!

Hallo alle sammen. Det nærmer seg den tiden av året at vi skal ha årsmøte. Et viktig punkt på årsmøtet, er valg av nye medlemmer til styret. Det har i de siste årene blitt vanskeligere å få nye krefter inn. Det er viktig for klubben at flere stiller opp slik at vi fortsatt kan opprettholde aktivitets nivået vårt. Hvis DU kunne tenke deg å bidra, ta kontakt med valgkomite: Satonina Meling tlf 91687253 Frode Nærum tlf 98864424