Styret

Leder: Christian J Solheim-Stange, e-post: formann@karmoymx.com
Nestleder og sikkerhetslederansvarlig: Gunnar Notland
Barneidretts, Medlemsansvarlig: Steinar Tøgersen Stokkvik, epost: medlem@karmoymx.com
Økonomi: Ragnhild Opsal Skaar, epost: okonomi@karmoymx.com
Sportslig leder: Mads Pedersen 
Anleggsansvarlig: Espen S. Pedersen
Vararepresentant og Arrangementansvarlig: John Olav Fosså
Vararepresentant og Politiattest/Dokumentansvarlig: Roy Langåker

KMX representant i banestyret: Jan Arne Larsen