Styret

Leder: Christian J Solheim-Stange, e-post: formann@karmoymx.com

Nestleder og politiattest ansvarlig: Espen Pedersen

Barneidretts, Medlemsansvarlig: Ole Kristian T Larsen, epost: medlem@karmoymx.com

Økonomi: Per Velde, epost: okonomi@karmoymx.com

Sportslig leder: Jan Arne Larsen

Anleggsansvarlig: Vidar Janson

Vararepresentant og Arrangement ansvarlig: Veronica Solheim-Stange

Vararepresentant: 

KMX representant i banestyret: Jan Arne Larsen