Årsmøtet 2024 avholdes onsdag 10. april 2024, kl 18.00

Årsmøtet i Karmøy Motocrossklubb avholdes på «trialhuset» på Helganes Motorsportsenter, Karmøy.

Sakslisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Sak 5: Godkjenne innkallingen.
Sak 6: Godkjenne sakslisten.
Sak 7: Godkjenne forretningsorden.
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning revisors beretning
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og baneavgift
Sak 12: Styrehonorar
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett.
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta følgende valg

Vel møtt!
På vegne av styret
Vennlig hilsen
Hans M. Haugland
Konstituert styreleder

Saksdokumenter kan lastes ned under:

1)  Innkalling til årsmøtet 2024
2)  Styrets årsberetning for 2023
3)  Årsregnskap 2023
4)  Styrets forslag til budsjett 2024

 

Treningsserie 3 runde Sauda Motorsport Klubb 3 september 2022

Velkommen til treningsserie 2022!
En ny treningsserie blir åpna i 2022 basert på Karmøy MX sin Klubbcup. Serien vil gå på lørdager som et samarbeid mellom Karmøy Motocrossklubb, NMK Vikedal og Sauda Motorsportklubb. Det kan bli hele fire lokale oppgjør i en serie: KMX sin klubbcup, Vikedal og Sauda sine kåringer av klubbmestrer og en overall cup.
30 April Karmøy
25 juni Vikedal
3 september Sauda
17 september Karmøy
Innsjekk i fra 09:30 til 10.15
Løpsoppsett / tidsskjema publiseres på banen løpsdagen.
Klubbcupen vil i år gå over 4 runder m 3 heat i hver runde.
Alle heat vil bli tellende.
Påmelding på e-post til: huskyboy@online.no skal inneholde:
Klasse – Startnr-Navn-Transpondernr og klubb!
Ps! Du kan melde deg på hele cupen i første påmelding.
Kjørere uten transponder får ikke telling og deltar utenfor cupen.
(Nb! KMX leier ikke ut transpondere)
Startavgift: 100 Kr 
Klasser:
55/65 cc (må være i stand til å kjøre hele banen)
85 cc
Damer
Mx2
Mx1
Old star 40+ Fri klasse
Løpsoppsett:
Heat 1 50/65cc
Heat 2 85cc
Heat 3 Damer
Heat 4 MX2-MX1-Old star 40+
Heat 5 50/65cc
Heat 6 85cc
Heat 7 Damer
Heat 8 MX2-MX1-Old star 40+
Heat 9 50/65cc
Heat 10 85cc
Heat 11 Damer
Heat 12 MX2-MX1-Old star 40+