Klubbvisjon

Karmøy Motocrossklubb har som formål er å tilrettelegge for sine  medlemmer å utøve sin idrett innen motocross, enduro og annen naturlig  tilhørende motorsport/idrett.
All idrettslig aktivitet skal bygge på  grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben  skal drives som et idrettslag og driften skal preges av frivillighet,  demokrati, lojalitet og likeverd.