Covid-regler når banen er åpen for trening for KMX medlemmer med påmelding – Påminnelse!

I forbindelse med at vi nå er i en meget spesiell situasjon med hensyn til Covid19, føler vi at det er viktig at vi presiserer noen av de reglene som gjelder på banen for tiden:

Sikkerhetsleder er leder på banen, og vedkommende’s instrukser skal følges.

Det vil kun være mulig å trene om man er påmeldt på forhånd gjennom Spond-appen. Last ned appen for å kunne melde deg på.

Det vil dessverre ikke være tillatt å bytte tid for kjøring.

Sikkerhetsleder vil kunne bortvise personer på anlegget som ikke er påmeldt treningen.

Under treningen skal man kun være på anlegget i kraft av å være myndighetsperson fra KMX, påmeldt fører eller foresatt for mindreårig fører.

Samme regler som ellers vil gjelde, og alle plikter å gjøre seg kjent med (og følge) disse:

NMF har lagt ut en artikkel som heter «Korona-vett fra NMF» her, som alle må lese før trening:

Under er summert opp noen av de reglene som per nå gjelder (også spesielt for KMX) og vi ber innstendig om at alle hjelper til med å håndheve disse:

-Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

-Det skal ikke brukes fellesgarderober, noe som betyr at KMX sin skiftebrakke og kiosk/kafe ikke kan holdes åpen for alle.

-Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

-Deltakerne oppfordres til å kjører egen bil til treningsområdet, samt at bilen/tilhenger brukes som «base» da KMX sine fellesområder som garderober og kiosk/kafe ikke vil bli åpnet. Alle førere skal leie sykkel tilbake til bilen når heatet er ferdig, og holde seg der til fører’s neste heat starter.

-Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder gjeldende avstand.

-Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

-Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

-Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret.

-Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac (her plikter alle selv å ta med Antibac til eget forbruk) og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

-Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Vi vil prøve så godt vi kan å ordne det slik at alle får kjøre mest mulig, men samtidig må vi forholde oss til reglene som gjelder per nå, og alle deltagere plikter å hjelpe til med å oppfylle kravene.

Vi ønsker å vise medlemmer og utøvere at vi i KMX tar våre forholdsregler, og håper alle bidrar til å håndheve reglene og at vi får en bra treningsdag på banen!

-KMX

Posted in Ukategorisert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.